www.norge.lv info@bridgemediagroup.com
Jaunumi
Slēpošanas savienība
Normatīvie akti
Kalendārs
Sporta klubi
Sporta skolas
Forums
Sludinājumi
Galerija
Saites
Reklāma
Arhīvs
Instruktori
Tautas galerija
Trases
E-pasts
Parole
Reģistrēties
 
Manuprāt latvieši Vankūverā nostartēja
labāk nekā bija domāts
varēja labāk
savu iespēju robežās
olimpiskais princips- labi, ka startēja
cits
     Rezultāti
Meklēt lapā
Reklāma
sportacentrs.com
DEAC
Top.LV
Šodien vārda dienu svin: Ilvija, Marlēna, Ziedone Otrdiena, 24. maijs, plkst. 21:03
Normatīvie akti : Reglamenti : Kalnu slēpošanas ranga sistēmas nolikums

Apstiprināts LSS valdes sēdē
2005.gada 13. oktobrī
LSS valdes priekšsēdētājs Vairis Brīze

ar grozījumiem, kas izdarīti 14.02.2006. Valdes sēdē 

Kalnu slēpošanas ranga sistēmas nolikums

1. LSS ir vienīgā organizācija Latvijā, kura ir Starptautiskās slēpošanas federācijas (Federation Internationale de Ski) biedrs. Šo Nolikumu LSS ir izstrādājusi saskaņā ar FIS noteikumiem ar mērķi noteikt labākos sportistus kalnu slēpošanas sportā. Ranga sastādīšana sniedz iespēju saņemt LSS atbalstu dalībai starptautiskajās sacensībās.

2. Ranga sacensībās var piedalīties LSS izsniegto licenci saņēmušie sportisti šādās kategorijās:

2.1.1. Pieaugušo ar papildus dalījumu vecuma grupās:

E jeb elite (1990.g.dz. un vecāki)
J jeb juniori (1986.-1990.g.dz.)
S jeb seniori (1970.g.dz.un vecāki)

2.1.2. Jauniešu (1991.-1996.g.dz.) ar dalījumu vecuma grupās:

A grupa (1991.-1992.g.dz.)
B grupa (1993.-1994.g.dz.)
C grupa (1995.-1996.g.dz.)

2.2. Klubu vērtējums, vērtē labāko 6 elites (1990.g.dz. un vecāki) un 6 jauniešu (1991.-1996g.dz.) sportistu punktus, neatkarīgi no vecuma grupas un dzimuma, saskaitot kopā šo sportistu LSS sacensībās izcīnītos punktus.

3. Pieaugušo ranga tabula aptver sekojošas LSS kalnu slēpošanas oficiālajā sacensību kalendārā apstiprinātās sacensības ar sekojošiem koeficientiem un punktiem (pēc FIS pasaules kausa principa) katrai disciplīnai, kā arī katram sportistam:

3.1. Kalendārs pieaugušajiem (15 g. juniori un vecāki – saskaņā ar FIS noteikumiem)

Nosaukums

Vieta

Disciplīnas

LAIKS

Koeficients

Latvijas kauss

Sigulda

(SL+GS+SG)

Janvāris 2006

k=1,0

Latvijas čempionāts

Austrija

(SL+GS+SG)

Marts 2006

k=2,0

FIS spēkā esošā liste

 

(SL+GS+SG+DH)

10.2005.-04.2006.

k=3,0


3.2. Punktu tabula pieaugušajiem:

1.vieta 100 p-ti

7.vieta 36

13.vieta 20

19.vieta 12

25.vieta 6

2.vieta 80

8.vieta 32

14.vieta 18

20.vieta 11

26.vieta 5

3.vieta 60

9.vieta 29

15.vieta 16

21.vieta 10

27.vieta 4

4.vieta 50

10.vieta 26

16.vieta 15

22.vieta 9

28.vieta 3

5.vieta 45

11.vieta 24

17.vieta 14

23.vieta 8

29.vieta 2

6.vieta 40

12.vieta 22

18.vieta 13

24.vieta 7

30.vieta 1 p-ts

4. Jauniešu ranga tabula aptver sekojošas LSS kalnu slēpošanas oficiālajā sacensību kalendārā apstiprinātās sacensības ar sekojošiem koeficientiem un punktiem katrai disciplīnai:
4.1. Kalendārs jauniešiem, sadalot tos papildus arī grupās, kā minēts punktā 1.2.)

Nosaukums

Vieta

Disciplīnas

Datumi

Koeficients

Latvijas jauniešu kauss 1.kārta

Sigulda

(SL+GS)

Jan.2006

k=1,0

Latvijas jauniešu kauss 2.kārta

Sigulda

(SL+GS)

Feb.2006

k=1,0

Latvijas jaunatnes čempionāts

Sigulda

(SL+GS+SG)

Mar.2006

k=1,2

4.2. Punktu tabula jauniešiem:

1.vieta 100 p-ti

7.vieta 36

13.vieta 20

19.vieta 12

25.vieta 6

2.vieta 80

8.vieta 32

14.vieta 18

20.vieta 11

26.vieta 5

3.vieta 60

9.vieta 29

15.vieta 16

21.vieta 10

27.vieta 4

4.vieta 50

10.vieta 26

16.vieta 15

22.vieta 9

28.vieta 3

5.vieta 45

11.vieta 24

17.vieta 14

23.vieta 8

29.vieta 2

6.vieta 40

12.vieta 22

18.vieta 13

24.vieta 7

30.vieta 1 p-ts

5. Ranga tabula tiek veidota, vērtējot visu punktu summu, kurus sportists iepriekš minētās sacensībās ieguvis, pieaugušajiem un junioriem pievienojot FIS punktu vērtējumu katrā disciplīnā, ja šo punktu ir mazāk kā 120. No FIS listes piemēro tikai tās disciplīnas punktus, kurā ir sezonā startēts.

6. Rangā tiek ietverti tikai licencēto LSS kalnu slēpotāju saņemtie punkti.

7. Visas 3 ranga tabulas pēc katrām sacensībām 3 dienu laikā tiek papildinātas ar jaunajiem punktiem. Sacensību organizators ir atbildīgs par rezultātu nodošanu ranga sastādītāja rīcībā. Ranga sastādītājam ir pienākums saskaņot ar organizatoru rezultātu nodošanas elektronisko formātu. Aktuālais rangs tiek publicēts oficiālajā LSS mājas lapā www.infoski.lv .

8. Pirmajās sezonas sacensībās galvenais tiesnesis ar konkrēto sacensību direktoru lozējot sadala pirmos piecus starta numurus starp pieciem iepriekšējās sezonas ranga tabulas labākajiem sportistiem. Sākot no sestā iepriekšējās sezonas ranga tabulā esošā sportista, sportisti iegūst kārtas numurus, atbilstoši vietai ranga tabulā iepriekšējā sezonā. Sākot no otrām sezonas sacensībām numuri tiek lozēti iegūto punktu summas secībā, kas tabulā publicēti oficiālajā LSS mājas lapā www.infoski.lv 3 dienu laikā pēc pēdējām sacensībām.

Izņēmums ir traumas vai ilgstošas slimības gadījums, kuru apstiprina ārsta izziņa, kad vērtē iepriekšējās sezonas ranga tabulas vietu, dodot sportistam iespēju startēt sacensībās ar atbilstošu dalības kārtas numuru.

9. Sezonas noslēgumā tiek apbalvoti visu ranga tabulu:
a. pieaugušo (J, E, S) katras vecuma grupas trīs labākie sportisti;
b. jauniešu (A (1991.-92.), B (1993.-94.), C (1995.-96.)) katras vecuma grupas trīs labākie sportisti;
c. kluba vērtējumā tiek apbalvoti 3 spēcīgākie klubi, kuriem lielākā punktu summa. Ja punktu skaits vienāds, tad augstāka vieta klubam, kam vairāk augstāku individuālo vietu.

10. Par ranga sastādīšanu atbildīgo personu ieceļ un atceļ LSS valde.

11. Protestus, sūdzības un ierosinājumus par ranga sastādīšanu iesniedz atbildīgā kluba persona, kas pārstāv konkrēto sacensību dalībnieku/us, rakstiskā veidā par ranga sastādīšanu atbildīgajai personai.

Sūdzības iesniedz ne vēlāk kā divas nedēļas pēc ranga publikācijas. Jautājumu par sūdzības apmierināšanu lemj LSS valde ar vienkāršu balsu vairākumu. Uz sēdi, kurā notiek šī jautājuma lemšana, paskaidrojumu sniegšanai tiek pieaicināta par ranga sastādīšanu atbildīgā persona. Uz šo sēdi var tikt pieaicināta arī sūdzību iesniegusī persona.

LSS valdes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

12. Šis Nolikums ir spēkā 2005./2006.g. ziemas sezonā. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSS valde.

 Pieteikuma veidlapa LSS sacensībām (apstiprināts 13.10.2005.) 

© 2005 Latvijas Slēpošanas savienība
tālr. 7387716
info@infoski.lv
Sponsori
Atbalstītāji
Olimpiskais centrs Sigulda