www.norge.lv info@bridgemediagroup.com
Jaunumi
Slēpošanas savienība
Normatīvie akti
Kalendārs
Sporta klubi
Sporta skolas
Forums
Sludinājumi
Galerija
Saites
Reklāma
Arhīvs
Instruktori
Tautas galerija
Trases
E-pasts
Parole
Reģistrēties
 
Manuprāt latvieši Vankūverā nostartēja
labāk nekā bija domāts
varēja labāk
savu iespēju robežās
olimpiskais princips- labi, ka startēja
cits
     Rezultāti
Meklēt lapā
Reklāma
sportacentrs.com
DEAC
Top.LV
Šodien vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs Trešdiena, 6. jūlijs, plkst. 18:18
Normatīvie akti : Reglamenti : Sportista deklarācija

Apstiprināts LSS valdes sēdē
2005.gada 13.oktobrī
LSS valdes priekšsēdētājs Vairis Brīze

 

Latvijas Slēpošanas Savienības (LSS )
Sportista deklarācija
Sportista licenzēšanai startam LSS un Starptautiskās Slēpošanas Federācijas (FIS) sacensībās

 

Saprotot, ka mans paraksts uz šīs deklarācijas nekādā veidā nesamazina vai neierobežo sacensību organizatora atbildību attiecībā uz sacensību organizēšanu, sagatavošanu un sacensību norisi, es,

Vārds      Uzvārds         Dzimšanas gads        Dzimums     Pārstāvētais sporta    E-pasts,       Adrese
                                                                                      klubs/skola                tālr.

ar savu parakstu atbalstu zemākesošo deklarāciju:

1. Riska identifikācija

Es pilnībā apzinos iespējamo risku manai veselībai un dzīvībai, kas saistīts ar piedalīšanos un gatavošanos LSS un FIS kalendārā iekļautajās sacensībās. Bez tam es apzinos un pieņemu, ka gatavošanās un dalība LSS un FIS sacensībās var ietekmēt iepriekš nenovēršami ārējās vides faktori - sacensību inventārs, sacensību iekārtojuma aprīkojums, klimatiskie laika apstākļi, dabas objekti.

2. Riska atzīšana

Es atzīstu, ka tā ir mana personīga izvēle gatavoties un piedalīties LSS un FIS sacensībās. Es atzīstu, ka inventāra izvēle ir mana personīgā izvēle. Es atzīstu, ka konstatējot iespējamos ārējās vides riska faktorus, atrodoties LSS un FIS sacensībās vai oficiālajos treniņos, mans pienākums ir informēt sacensību tiešo organizatoru vai tehnisko delegātu (FIS sacensībās) par tiem.

3. Personiskā atbildība

Es saprotu un atzīstu, ka tā ir mana personiskā atbildība, nevis organizatora atbildība, par iespējamiem manis radītajiem nodarījumiem trešo personu veselībai vai īpašumam LSS un FIS sacensību un treniņu laikā. Es saprotu un atzīstu, ka tā nav LSS un FIS sacensību tiešo organizatoru atbildība par man piederošā inventāra aprīkojuma drošību un saglabāšanu. Es saprotu un atzīstu, ka mans pienākums ir pārzināt LSS un FIS apstiprinātos sacensību noteikumus. Es apņemos mērķtiecīgi paaugstināt savu sportisko meistarību, lai pārstāvētu LSS FIS rīkotājās sacensībās un citās starptautiskajās sacensībās, kurām LSS mani iekļāvusi Latvijas valsts izlases sastāvā.

Es apņemos godprātīgi attieksies pret LSS, ar savu rīcību un vārdiem veicināt un popularizēt LSS vārdu valsts un starptautiskā mērogā.

Es apņemos bez iepriekšējas saskaņošanas ar LSS (ģenerālsekretāru, LSS attiecīgās slēpošanas sporta veida komisijas vadītāju, LSS prezidentu), nesniegt un nepaust nekāda veida oficiālu informāciju vai paziņojumus trešajām personām (žurnālistiem, amatpersonām), kas tiešā vai netiešā veidā attiecināmi uz LSS vai var kaitēt LSS autoritātei.

 4. Apdrošināšana

Pilnībā apzinos riskus, kas saistīti ar manas dzīvības, veselības un personisko mantu drošību un vispārējo stāvokli sacensību un treniņu laikā. Apņemos veikt visas iespējamās darbības, lai apdrošinātu savu dzīvību un veselību. 

 5. Strīdu risināšana

Es apzinos, ka gadījumā, ja es ar savu rīcību esmu aizskāris LSS godu un cieņu, tad LSS ir tiesības LR likumdošanā noteiktajā kārtībā vērsties tiesā ar prasību par goda un cieņas aizskaršanu un pieprasīt atlīdzību.

Es apzinos, ka gadījumā, ja es ar savu rīcību esmu radījis materiālu kaitējumu, zaudējumus LSS, tad LSS ir tiesības LR likumdošanā noteiktajā kārtībā vērsties tiesā ar prasību un pieprasīt atlīdzību par nodarītiem materiālajiem zaudējumiem.

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies ar šo deklarāciju un apņemos to ievērot:

PARAKSTS                          PARAKSTA ATŠIFRĒJUMS                DATUMS               VIETA 

 

Nepilngadīgiem sportistiem: Ar šo apliecinu, ka es, kā sportista vecāks/ aizbildnis, piekrītu Sportista saistībām, kas minētas šai deklarācijā.

 VECĀKA/AIZBILDŅA   PARAKSTA ATŠIFRĒJUMS    RADNIECĪBA    DATUMS           VIETA 
       PARAKSTS

 

 Sportista deklarācija

© 2005 Latvijas Slēpošanas savienība
tālr. 7387716
info@infoski.lv
Sponsori
Atbalstītāji
Olimpiskais centrs Sigulda