www.norge.lv info@bridgemediagroup.com
Jaunumi
Slēpošanas savienība
Normatīvie akti
Kalendārs
Sporta klubi
Sporta skolas
Forums
Sludinājumi
Galerija
Saites
Reklāma
Arhīvs
Instruktori
Tautas galerija
Trases
E-pasts
Parole
Reģistrēties
 
Manuprāt latvieši Vankūverā nostartēja
labāk nekā bija domāts
varēja labāk
savu iespēju robežās
olimpiskais princips- labi, ka startēja
cits
     Rezultāti
Meklēt lapā
Reklāma
sportacentrs.com
DEAC
Top.LV
Šodien vārda dienu svin: Ligita, Gita Piektdiena, 9. jūnijs, plkst. 07:15
Normatīvie akti : Sacensību nolikumi : Latvijas Kauss kalnu slēpošanā pieaugušie/juniori

Apstiprināts LSS valdes sēdē
2005.gada 13. oktobrī

LSS valdes priekšsēdētājs Vairis Brīze

Latvijas Kausa sacensību Nolikums kalnu slēpošanā pieaugušajiem un junioriem

1. Sacensību laiks, vieta un organizators

Sacensību nosaukums

Datums

Vieta

Organizators

Latvijas Kauss

2.,3.janvāris 2006

OC Sigulda trase

LSS

Latvijas Čempionāts

28., 29., 30.marts 2006

Austrija

LSS

Sacensības notiek norādītajos datumos no plkst. 8:00 līdz 13:00.
Gadījumā, ja sacensību dienā klimatiskie apstākļi uz trases vai trases segums neļauj pienācīgi rīkot sacensības, LSS valdei ir tiesības noteikt jebkuru citu dienu, kad notiks sacensības, un nerīkot sacensības šajā nolikumā noteiktajā dienā, savlaicīgi informējot par to LSS biedrus kalnu slēpošanas grupā.

2. Sacensību vadība

Sacensību galveno tiesnesi ieceļ un atceļ no amata LSS valde. Viņa pienākumos ietilpst konkrēto sacensību direktora iecelšana, atcelšana no amata un uzraudzība par viņu darbību. Konkrēto sacensību direktors nosaka tiesnešu skaitu, ieceļ viņus, atceļ no amata un uzrauga viņu darbību.

3. Protestu izskatīšana

Protestus par tiesnešu rīcību iesniedz konkrēto sacensību direktoram 30 minūšu laikā pēc provizorisko rezultātu paziņošanas. Šos protestus izskata sacensību galvenais tiesnesis, konkrēto sacensību direktors, kopā ar citiem konkrēto sacensību tiesnešiem. Jautājumu par protesta apmierināšanu lemj ar vienkāršu balsu vairākumu. Šis lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Protesta iesniedzējs kopā ar protestu iemaksā 25 LVL (par katru protestu), kuru saņem sacensību direktors par to sastādot Pieņemšanas-Nodošanas aktu. Gadījumā, kad protests ir pamatots un tiek apmierināts, 25 LVL ir jāatdod protesta iesniedzējam.

4. Sacensību programma

Sacensību programmu saskaņojot ar LSS, sastāda galvenais tiesnesis. Informācija par konkrēto sacensību programmu ir pieejama LSS mājas lapā www.infoski.lv ne vēlāk kā 10 dienas pirms sacensībām.   


5. Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties tikai tās personas, kuras ir saņēmušas LSS izdoto licenci kalnu slēpošanā.
Latvijas kausa posmos var piedalīties sportisti, kuri dzimuši 1990. gadā un vecāki. Dalībnieku pieteikšanās notiek pēc Nolikuma 8.punktā noteiktās kārtības. LSS ir tiesīga ierobežot sacensību dalībnieku skaitu, ja tas rada apstākļus, kas apdraud sportistu veselību.
LSS valde var noteikt maksu par dalību sacensībās. Tādā gadījumā dalībnieki, kuri dalības maksu nav iemaksājuši, netiek pielaisti pie dalības sacensībās.

6. Sacensību norise

Sacensības notiek saskaņā ar FIS noteikumiem. Tiek rīkoti divi braucieni katrā disciplīnā, bet otrajā trasē iegūst tiesības startēt tikai tie, kuri pēc pirmās trases ierindojušies labāko 30 vidū. Otrajā trasē vispirms startē 15 labākie apgrieztā secībā un pēc tam otri 15 pēc kārtas vadoties pēc viņu ieņemtās vietas pēc pirmās trases. Starta kārtību otrajā trasē var brīvi noteikt sacensību direktors vai galvenais tiesnesis, balstoties uz trases fizisko stāvokli, laika apstākļiem un startējošo dalībnieku skaita.

7. Vērtēšana un reitings

Tiek apbalvoti 3 labāko vietu ieguvēji pieaugušo jeb absolūtajā vērtējumā, junioru vecuma un senioru grupās.
(Skatīt "LSS kalnu slēpošanas ranga sistēmu")

8. Pieteikšanās sacensībām

Pieteikums par dalību sacensībās jāiesniedz LSS ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensībām. Pieteikumu iesniedz klubs vai kluba atbildīgā persona, kura pārstāv konkrēto sportistu. Pieteikums jāiesniedz elektroniskā veidā nosūtot uz adresi info@infoski.lv, vai pa faksu Nr. 7387717 pēc šajā Nolikumā pievienotā parauga. Ar pieteikuma saņemšanas brīdi kluba norādītā persona kļūst par sacensību dalībnieku. Pieteikums var netikt pieņemts, ja persona neatbilst šī nolikuma 5.p. minētiem kritērijiem.
Ierodoties sacensībās, pieteiktajiem dalībniekiem ne vēlāk kā 1 stundu pirms oficiālā starta ir jāreģistrējas pie konkrēto sacensību direktora vai viņa norādītās personas, kur viņam tiek piešķirts starta numurs.

9. Reklāma

Ekskluzīvas reklāmas izvietošanas tiesības sacensību laikā pieder LSS. Visa iespējamā reklāmas izvietošana šajā laikā obligāti jāsaskaņo ar LSS. Gadījumā, ja LSS biedrs pārkāpj reklāmas izvietošanas aizliegumu, sportisti, kuri pārstāv šo LSS biedru, var netikt pielaisti pie dalības sacensībās

10. Nolikuma spēks un tā grozīšana.

Šis Nolikums ir spēkā 2005./2006. gada ziemas sezonā.

Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSS valde.

 Pieteikuma veidlapa LSS sacensībām

© 2005 Latvijas Slēpošanas savienība
tālr. 7387716
info@infoski.lv
Sponsori
Atbalstītāji
Olimpiskais centrs Sigulda