www.norge.lv info@bridgemediagroup.com
Jaunumi
Slēpošanas savienība
Normatīvie akti
Kalendārs
Sporta klubi
Sporta skolas
Forums
Sludinājumi
Galerija
Saites
Reklāma
Arhīvs
Instruktori
Tautas galerija
Trases
E-pasts
Parole
Reģistrēties
 
Manuprāt latvieši Vankūverā nostartēja
labāk nekā bija domāts
varēja labāk
savu iespēju robežās
olimpiskais princips- labi, ka startēja
cits
     Rezultāti
Meklēt lapā
Reklāma
sportacentrs.com
DEAC
Top.LV
Šodien vārda dienu svin: Jurģis, Juris, Georgs Otrdiena, 23. aprīlis, plkst. 20:08
Normatīvie akti : Sacensību nolikumi : Latvijas Čempionāts distanču slēpošanā

Nolikums 2005./2006. g. sezonai Latvijas Čempionātam distanču slēpošanā pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem (turpmāk tekstā – sacensības)

1. Sacensību organizators. 
Sacensības organizē Latvijas Slēpošanas Savienība (LSS).

2.   Sacensību laiks, vieta, distances un par rīkošanu atbildīgā persona. 
2005. gada Latvijas Čempionāts pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem notiek 3 posmos: 

1.posms 28-29. janvāris
Vietalva – Duatlons – Klasiskais un brīvais solis, Individuāli – brīvais solis
SK "Vietalva", A.Pīpkalējs
Tālr.:8626845, 5135112

2. posms 25-26. februāris
Priekuļi – Sprints, Brīvais solis; Individuāli – Klasiskais solis
Cēsu PSS, M.Niklass
Tālr.: 4107345, Fax.: 4122405


3. posms 11-12. marts
Madona –
Individuāli – brīvais solis, Stafete – Klasiskais, klasiskais un brīvais solis
Madonas BJSS, D.Vuškāns
Tālr.: 9721201, Fax.:4821192
"Duatlonā" pirmo distances daļu visi slēpo klasiskajā, otro daļu brīvajā stilā.

Stafešu slēpojumā pirmais etaps tiek veikti klasiskajā solī, otrais un trešais etaps brīvajā solī.

3. Sacensību dalībnieku grupas un distances:
3.1. Sacensībās var startēt LSS licenzēti sportisti. Ja sportists nav licenzēts LSS viņš var startēt samaksājot tiešā organizatora noteikto starta maksu, bet viņa rezultāts netiek iekļauts LSS ranga aprēķināšanā.
3.2.

Grupa

Dzimš.gads

2. posms
Priekuļi 

1. posms
Vietalva

3. posms
Madona

Vīrieši

V21

1985.g. dzimuši
un vecāki

1km Br

30km K

7,5kmK+
7,5km Br

10km Br.

3 x 10km
(K+K+Br)

50km Br

Sievietes

S21

1985.g. dzimušas
un vecākas

1km Br

10km K

3km K+
3km Br

5km Br.

3 x 5km
(K+K+Br)

20km Br

Juniori

V20

1986.-87.gadā
dzimuši

1km Br

20km K

5km K+
5km Br

10km Br.

3 x 10km
(K+K+Br)

30km Br

Juniores

S20

1986.-87.gadā
dzimušas

1km Br

10km K

3km K+
3km Br

5km Br.

3 x 5km
(K+K+Br)

15km Br

Jaunieši

V18

1988.-89.gadā
dzimuši

1km Br

15km K

5km K+
5km Br

7,5km Br.

3 x 10km
(K+K+Br)

20km Br

Jaunietes

S18

1988.-89.gadā
dzimušas

1km Br

7,5km K

3km K+
3km Br

5km Br.

3 x 5km
(K+K+Br)

10km Br

Jaunieši

V16

1990.-91.gadā
dzimuši

1km Br

10km K

3km K+
3km Br

5km Br.

3 x 5km
(K+K+Br)

15km Br

Jaunietes

S16

1990.-91.gadā
dzimušas

1km Br

5km K

2km K+
2km Br

3km Br.

3 x 3km
(K+K+Br)

7,5km Br

Jaunieši

V14

1992.-93.gadā
dzimuši

500 m Br

5km K

2km K+
2km Br

2km Br.

3 x 3km
(K+K+Br)

7,5km Br

Jaunietes

S14

1992.-93.gadā
dzimušas

500 m Br

2 km K

1 km K+
1 km Br

2km Br.

3 x 2km
(K+K+Br)

3km Br

Jaunieši

V12

1994.-95.gadā
dzimuši

500 m Br

2 km K

 

2km Br.

3 x 2 km
(K+K+Br)

3 km Br

Jaunietes

S12

1994.-95.gadā
dzimušas

500 m Br

1 km K

 

2km Br.

3 x 1 km
(K+K+Br)

2 km Br

Veterāni

V35

1969
g.dz. un vecāki

 

 

 

 

 

15 km Br

Veterānes

S35

1969
g.dz. un vecāki

 

 

 

 

 

10 km Br

Piezīme: K -klasiskais stils; Br – brīvais stils.

Stafetes slēpojumā vienu grupu veido S21, S20 un V21, V20 grupu dalībnieki.

Ja dalībnieku skaits mazāks par trim, tad grupas apvieno.

4. Jauniešiem, junioriem atļauts startēt vienu vecuma grupu uz augšu gan individuālajās distancēs, gan stafešu slēpojumā . Šajā gadījumā, sportista komandas pārstāvim jāiesniedz rakstisks iesniegums sacensību galvenajam tiesnesim, kurš kopā ar LSS pilnvarotu valdes pārstāvi izlemj par iespēju atļaut sportistam startēt vai nestartēt konkrētajā distancē. Dalībnieks tiek vērtēts un ieņem vietu LSS rangā attiecīgajā vecuma grupā, kurā viņš startē.

5. Stafešu slēpojumā piedalās klubu, iestāžu vai uzņēmumu komandas. Ja dalībnieki ir apvienojušies no dažādiem klubiem, iestādēm vai uzņēmumiem, tad tie startē ārpus konkurences.

Piederība pie sporta kluba, iestādes vai organizācijas tiek noteikta reģistrējoties. 

6. Sacensību vadība
Sacensību galveno tiesnesi ieceļ un atceļ no amata LSS valde. Viņa pienākumos ietilpst konkrēto sacensību (posmu) galveno tiesnešu iecelšana, atcelšana no amata un uzraudzība par viņu darbību. Konkrēto sacensību galvenie tiesneši nosaka konkrēto sacensību tiesnešu skaitu, ieceļ viņus, atceļ no amata un uzrauga viņu darbību.

7. Pieteikumi. 
Pieteikums par dalību sacensībās jāiesniedz galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā līdz plkst. 1500 iepriekšējā dienā pirms sacensībām. Pieteikumu sacensībām ir tiesīga  iesniegt tā organizācija / persona, kas ir licenzējusi sportistu LSS. Ar pieteikuma pieņemšanas brīdi pieteiktais sportists kļūst par sacensību dalībnieku. Organizācijai / personai, kura iesniedz pieteikumu, ir jābūt saņēmušai LSS izdoto licenci distanču slēpošanā un jāapliecina, ka LSS kontā ir iemaksāta šī nolikuma 9.p. noteiktā licenzēšanas maksa.

8. Dalībnieku reģistrācija.
Dalībniekus reģistrē konkrēto sacensību galvenais tiesnesis vai viņa norādītā persona. Dalībnieku reģistrācija notiek sacensību dienā, dalībniekam ierodoties sacensību vietā. Sacensībās var piedalīties tikai reģistrējušies dalībnieki.

9. Licenzēšanas / dalības maksa.
Sportistu licenzēšanas maksu nosaka LSS sportistu licenzēšanas kārtība. Tiešais organizators ir tiesīgs noteikt papildus samaksu tiem dalībniekiem, kas nav licenzēti LSS.

10. Treneri ir atbildīgi par savu audzēkņu veselības stāvokli, fizisko un tehnisko sagatavotību grupās no S,V12 līdz S,V18. Pārējas grupās sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko un tehnisko sagatavotību. 

11. Masu startos starta vietas tiek sadalītas pēc ranga vai pēc iepriekšējā starta ranga sacensību rezultātiem.

12. Protesti. 
Protestus par tiesnešu rīcību iesniedz konkrēto sacensību galvenajam tiesnesim 30 minūšu laikā pēc provizorisko rezultātu paziņošanas. Šos protestus izskata konkrēto sacensību galvenais tiesnesis kopā ar konkrēto sacensību tiesnešiem. Jautājumu par protesta apmierināšanu un gorzījumu veikšanu provizoriskajos rezultātos lemj ar vienkāršu balsu vairākumu. Šis lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Kad ir pieņemti visi grozījumi provizoriskajos rezultātos, izziņo galīgos rezultātus, kas ir provizoriskie rezultāti ar tajos veiktiem grozījumiem.

13. Apbalvošana. 
1.-3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar LSS Latvijas Čempionāta medaļām un diplomiem. 

14. Reklāmas izvietošana sacensībās
Ekskluzīvas reklāmas izvietošanas tiesības sacensību laikā pieder LSS. Visa iespējamā reklāmas izvietošana šajā laikā obligāti jāsaskaņo ar LSS. Gadījumā, ja LSS biedrs pārkāpj reklāmas izvietošanas aizliegumu, sportisti, kuri pārstāv šo LSS biedru, var netikt pielaisti pie dalības sacensībās.

15. Nolikuma spēks un tā grozīšana.
Šis nolikums ir spēkā 2005./2006.g. ziemas sezonā.

Šo nolikumu ir tiesīga grozīt LSS valde.


© 2005 Latvijas Slēpošanas savienība
tālr. 7387716
[email protected]
Sponsori
Atbalstītāji
Olimpiskais centrs Sigulda