www.norge.lv info@bridgemediagroup.com
Jaunumi
Slēpošanas savienība
Normatīvie akti
Kalendārs
Sporta klubi
Sporta skolas
Forums
Sludinājumi
Galerija
Saites
Reklāma
Arhīvs
Instruktori
Tautas galerija
Trases
E-pasts
Parole
Reģistrēties
 
Manuprāt latvieši Vankūverā nostartēja
labāk nekā bija domāts
varēja labāk
savu iespēju robežās
olimpiskais princips- labi, ka startēja
cits
     Rezultāti
Meklēt lapā
Reklāma
sportacentrs.com
DEAC
Top.LV
Šodien vārda dienu svin: Zanda, Lāsma, Zandis Svētdiena, 1. oktobris, plkst. 11:35
Arhīvs : Sezona 2008/2009 : Normatīvie akti : Licencēšanas kārtība

Apstiprināts LSS valdes sēdē
2005.gada 13. oktobrī
LSS valdes priekšsēdētājs Vairis Brīze

(Ar izmaiņām, kas veiktas LSS valde sēdē
2007.gada 10.oktobrī)

LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBA (LSS)

LSS biedru un/vai sporta skolu licencēšanas kārtība.

1. LSS izsniegtā licence (turpmāk tekstā – licence) dod personai tiesības piedalīties LSS rīkotajās ranga sacensībās (turpmāk tekstā – sacensības).

2. LSS biedru licencēšanas mērķis ir sportistu uzskaite atsevišķos slēpošanas sportu veidos.

3. Licence dod tiesības piedalīties sacensībās vienā no šādiem sporta veidiem:

3.1. Distanču slēpošana;

3.2. Kalnu slēpošana;

3.3. Snovbords;

4. Licences izsniegšana:
4.1. Licenci izsniedz uz LSS biedra un/vai sporta skolas pieteikuma un galvojuma pamata tad, ja ir iemaksāta šo noteikumu 7.1.p. minētā maksa par licenci.
4.2. Licenci var saņemt jebkura fiziska persona, kura ir LSS biedra un/vai sporta skolas pārstāvis, un kurai šādu licenci ir pieprasījis izsniegt attiecīgais LSS biedrs un/vai sporta skola.
4.3. LSS biedrs un/vai sporta skola uzņemas atbildību par to, ka persona, kurai LSS biedrs un/vai sporta skola pieprasa izsniegt licenci, ir aktīvs sportists, kurš ir parakstījis LSS sportista deklarāciju un apņemas ievērot sportista ētikas normas un pildīt LSS izdotos lēmumus, kā arī tiesīgs saņemt licenci.
4.4. Viena persona var saņemt vairākas licences. 
4.5. Vienu licenci vienā sporta veidā var pieteikt tikai viens LSS biedrs un/vai sporta skola par katru sporta veidu (kalnu slēpošana, distanču slēpošana, snovbords) atsevišķi.

5. Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu pieņem LSS valdes pārstāvis attiecīgajā sporta veidā (kalnu slēpošana, distanču slēpošana, snovbords).

6. Atteikumu izsniegt licenci pieteikuma iesniedzējs var pārsūdzēt LSS valdei 10 dienu laikā no tā paziņošanas iesniedzējam.

7. Maksa par licenci.

7.1. Maksa par licences saņemšanu, neatkarīgi no sporta veida, sastāda:

          Pieaugušajiem -        LVL 20,00;     1987.g.dz. un vecāki           (2007./2008.gada sezonā)
          Junioriem -               LVL 10,00;     1988. - 1989.g.dz                (2007./2008.gada sezonā)
          Jauniešiem -             LVL 10,00;     1990.g.dz. un jaunāki          (2007./2008.gada sezonā)

7.2. Maksa par licences saņemšanu ir apmaksājama 5 (piecu) darba dienu laikā pēc LSS paziņojuma par licences identifikācijas numura piešķiršanu.

7.3. Maksa par licenci ir veicama bezskaidras naudas veidā uz sekojošu LSS norēķinu kontu:
LV25UBAL1180124154001, kods: UBALLV2X, A/S Latvijas Krājbanka.

8. Uz licences norāda:
           8.1. Tās saņēmēja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kā arī saņēmēja fotogrāfiju;
           8.2. LSS biedra un/vai sporta skolas, kurš ir pieprasījis licenci, nosaukumu;
           8.3. Sporta veidu, kurā ir saņemta licence;
           8.4. Licences izsniegšanas datumu;
           8.5. Licences identifikācijas numuru.

9. Licenci aizliegts nodot trešajām personām. Licence ir LSS īpašums.

10. Licences anulēšana.

10.1. Licences anulēšanu var pieprasīt šādas personas:
            10.1.1. Jebkurš LSS valdes loceklis;
            10.1.2. LSS biedrs, kurš ir pieprasījis attiecīgo licenci;
            10.1.3. Attiecīgā sporta veida LSS noteiktais sacensību galvenais tiesnesis;
            10.1.4. Slēpošanas trases īpašnieks vai tā pārstāvis;

10.2. šādos gadījumos:
            10.2.1. ja licences saņēmējs pārkāpj Sportista deklarācijas saistības, rupji pārkāpj sportista ētikas un uzvedības normas;
            10.2.2. ja licences saņēmējs ir nodevis licenci lietošanā trešajai personai;
            10.2.3. ja LSS biedrs, kurš ir pieprasījis attiecīgo licenci, nepilda savus LSS Statūtos noteiktos pienākumus;
            10.2.4. ja to lūdz LSS biedrs, kurš ir pieprasījis licenci. 
            10.2.5. ja licences saņēmējs maina LSS biedra un/vai sporta skolas piederību.

10.3. Licence tiek anulēta saskaņā ar LSS valdes sēdes lēmumu. Šis lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

11. Jautājumu par atkārtotu licences izsniegšanu personai, kurai licence tiek anulēta, lemj LSS valde.

12. Nozaudētas licences atjaunošana notiek saskaņā ar LSS valdes pārstāvja attiecīgajā sporta veidā (kalnu slēpošana, distanču slēpošana, snovbords) lēmumu, iemaksājot licences saņemšanas maksu. 

13. Licences anulēšana neatņem LSS tiesības prasīt iespējamo zaudējumu atlīdzību no LSS biedra par viņa nodarīto kaitējumu. 

14. Licence var vienlaicīgi tikt izmantota arī kā atlaižu karte slēpošanas trases pacēlējam, veikaliem un citiem uzņēmumiem, ar kuriem LSS ir noslēgti attiecīgi līgumi. Informācija par šādiem līgumiem un atlaižu saņemšanas nosacījumiem tikts publicēta LSS mājas lapā www.infoski.lv.

 Pieteikuma veidlapa

© 2005 Latvijas Slēpošanas savienība
tālr. 7387716
[email protected]
Sponsori
Atbalstītāji
Olimpiskais centrs Sigulda